Att arbeta med andra människors behov och livskvalitet kräver ett ständigt reflekterande kring – för vems skull är jag här? Varför går jag till jobbet varje dag? Under dessa 1,5 timmar har vi fokus på hur vi kan skapa värde för andra – om vad som gör skillnad och hur vi bäst kan att stötta till en meningsfull och bättre fungerande vardag.

Detta webinar hålls av Jeanette Johansson-Ånmark som är utbildningskonsult på Sverigehälsan. Med lång erfarenhet av social arbete i olika former. Hon har bland annat jobbat med personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Jeanette har arbetat i kommunal socialtjänst med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års erfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där hon har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter.

Hos oss utbildar Jeanette kring NPF, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik. Hon utbildar också våra blivande Socialpedagoger och i våra korta yrkeshögskoleutbildningar i Funktionsnedsättningar och Dokumentation & Kvalitetssäkring. När Jeanette inte utbildar hos oss så är hon konsult åt svenska STUDIO III.

Boka din plats här! (https://forms.gle/PUx5cW9r5XGLiqPN7)

Detta webinar arrangeras i samband med Skåneveckan för psykisk hälsa, årets tema är kärlek och medmänsklighet.
 
Datum/Tid
ons 2020-10-07
10:00 – 11:30