fbpx
Logga in

Teamcoaching – för ett starkare syfte

teamcoaching

Som en del i att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare kan ni nu erbjuda coaching för era anställda. Kristina på Impact Jobs är diplomerad coach och hon kan hjälpa era medarbetare att utvecklas samt hitta sin roll på arbetsplatsen. Genom coaching kan individen ta kontroll över sin utvecklingsprocess, hitta nya perspektiv och nå sin fulla potential. Coaching medvetandegör hur vi påverkas av vår omgivning och hur vi påverkar den genom att utforska vår självkännedom. Detta skapar förutsättningar för fördjupat lärande, förbättrade prestationer, ökad motivation och kvalitet.

Teorin bakom coaching är att varje människa själv har kunskapen om hur hen på bästa sätt bör och kan göra för att lyckas. Vi hittar svaren tillsammans genom att utforska vad som passar klienten bäst och avväger vilka handlingar som behövs för att komma framåt. Kunskap och medvetenhet är de viktigaste faktorerna för att en person ska kunna utvecklas. Klienten styr alltid vad det ska pratas om i ett samtal. Coachen bidrar med nyfikna, kraftfulla frågor för att medvetandegöra och skapa nya perspektiv. Det viktiga i samtalet är att klienten ansvarar för sin process, sina val och sina handlingar.

Olika former för olika mål

Teamcoaching är ett utmärkt verktyg för när era medarbetare har ett och samma mål. De arbetar som en enhet tillsammans med en vision. Teamcoaching motiverar en grupp och optimerar produktivitet. I USA är det vida brett att man redan från början etablerar teamcoaching i högpresterande grupper för att maximera resultat. Detta ses som en investering och en proaktiv lösning.

Gruppcoaching är också en god investering mer åt det personliga utvecklingsperspektivet. Gruppcoaching behöver inte nödvändigtvis bestå av ett och samma team med gemensamt mål, utan snarare individer med olika förutsättningar och förväntningar. Vissa kanske vill hantera stress bättre, hitta mer motivation, skapa en mer hälsosam arbetsbalans osv. Men att få det utrymmet på arbetstid att “jobba med sig själv” är guld värt för många och ger de förutsättningen att sköta sig jobb bättre. Om medarbetare inte mår bra kommer det till slut drabba arbetsgivaren oavsett. Då kan gruppcoaching vara en ypperlig åtgärd för att undvika högre kostnader och andra negativa konsekvenser längre fram. 

Individuell coaching kan vara en bra åtgärd när man vill ta hand om en specifik individ. Antingen ses den som extra värdefull och behöver stöd i vart den är på väg och har framför sig, eller har individen utmaningar som den behöver ta i tu med men behöver hjälp att göra det. Se mer information under “personlig coaching”.

Proaktiv åtgärd

Coaching bör ses som en proaktiv åtgärd då den kan skapa lösningar på problem som inte behöver bli nämnbara. Medarbetare som känner sig sedda, hörda och inkluderade på en arbetsplats är mer nöjda, produktiva och stannar också i längre utsträckning. Coaching kan ta ditt team dit och undvika, konflikter, utmattning och nyrekrytering. 

Maila kristina@impactjobs.se vid intresse och boka 30 min konsultation för mer information.