fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Unicus konsulter bidrar med spetskompetens och mångfald

Vid första anblicken är Unicus ett vanligt konsultbolag som erbjuder IT-konsulter med unik kompetens till företag. Men om man skrapar lite på ytan förstår man snart att Unicus är lika ovanligt som företagsnamnet antyder. För att få anställning som konsult krävs nämligen att man har en Asperger-diagnos. ”När fler personer med funktionsvariation får inflytande får vi ett mänskligare, öppnare och mer nyansrikt samhälle”, menar Anders Barnå, VD.

Unicus erbjuder konsulthjälp inom systemutveckling, främst programmering, testautomatisering och kvalitetssäkring. Och utan att skryta så kan de säga att deras konsulter är riktigt vassa på sitt jobb. Förutom en Asperger-diagnos så har de nämligen förmågor som struktur, förmåga att fokusera, analytiskt och logiskt tankesätt, förmåga att tänka i andra banor och se detaljer som andra missar. Dessutom är de tåliga för repetition och genuint ärliga. Om vi även väger in att personer med Asperger ofta är intressestyrda så förstår vi att de som väljer att jobba med IT har en extra drivkraft och motivation. Helt enkelt ultimata som testare. De brinner för IT som hantverk och de vill gärna stanna hos sin kund en längre tid.

Men naturligtvis finns också utmaningar. De egenskaper som följer av Asperger gör också att Unicus konsulter kan ha svårt med anpassning och förändringar. De har svårare att förstå sociala koder och kroppsspråk och är ofta känsligare för olika sinnesintryck. Detta gör att personer med Asperger ofta står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Att inte ha ett jobb är att befinna sig i utkanten av samhället och att sakna möjlighet att försörja sig själv kan bryta ned självkänslan. En anställning på Unicus kan bli livsavgörande.

Varsam introduktion

”Vår introduktionsmodell bygger på transparens, tid och tydlighet”, berättar Anders. ”Vi börjar redan innan ett uppdrag med att förbereda våra konsulter på vilka kompetenser som förväntas, vilka regler som finns och hur kulturen på arbetsplatsen är. Sen besöker vi teamet som konsulten ska arbeta i och ger en introduktion kring vilka styrkor och utmaningar som kan vara förknippade med Asperger”.

Introduktionen på arbetsplatsen sker stegvis under flera månader. För att öka tydligheten för konsulten utses en WorkBuddy hos kunden. Det är en person som både Unicus och konsulten själv kan vända sig till vid frågor. WorkBuddyn är involverad redan innan konsultuppdraget börjar och får i uppgift att finnas till hands och stämma av hur det går.

”Våra kunder uttrycker ofta att de är stolta över att samarbeta med oss och berättar att de positiva effekterna spiller över från teamet, där konsulten jobbar, till resten av organisationen”.

Socialt ansvar

Den främsta anledningen till att företag vänder sig till Unicus är att de har behov av en kompetent och dedikerad IT-konsult. Det kan vara svårt att tänka utanför boxen i en rekrytering och många rekryterar på samma sätt som man alltid gjort, vilket såklart inte främjar mångfalden.

”Samhällets normer, brist på kunskap och förutfattade meningar om andra människor påverkar på många sätt. Inte minst genom att vi sätter upp gränser inom och mellan oss. Men då riskerar vi att missa mycket”.

Förutom spetskompetens så bidrar en konsult från Unicus också med mångfald i teamet. Ett samarbete med Unicus ger garanterat nya perspektiv och ett bättre klimat på den egna arbetsplatsen, samtidigt som man bidrar till ett mer inkluderande arbetsliv. På köpet kommer den sociala knorren i och med att varje uppdrag gör att Unicus kan ta in en ny medarbetare.

”Våra kunder gör en viktig insats där man hjälper en människa att få ett meningsfullt arbete och bättre självkänsla. Att använda våra konsulter brukar dessutom stärka kundernas varumärke, både internt och externt”.

Under Anders Barnås ledning har verksamheten utvecklats från 0 konsulter 2017 till över 30 idag och resan fortsätter. Målet är att ha 100 anställda i slutet av 2024 och att då även vara etablerade i Göteborg och Malmö. ”Anledningen till att jag anslöt till Unicus handlar om att jag prioriterar annorlunda idag. Att bara kämpa för högre omsättning och bättre resultat räckte inte. Jag behövde något mer och det får jag med Unicus. Här gör vi skillnad både hos våra kunder och för våra anställda”, avslutar Anders.

Foto: Frida Rönnholm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *