fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Att vara en attraktiv arbetsgivare genom hållbart resande

Som tidigare projektledare för projektet Hållbart resande i ett Växande Värmland kommer Eva-Lena Eriksson att bidra med sina kunskaper kring hållbara pendlings- och tjänsteresor. I en bloggserie får vi ta del av insikter kring hur arbetsgivaren kan bli mer hållbar. Detta genom att aktivt arbeta med hur medarbetarna reser till och från jobbet samt i tjänsten. Idag jobbar Eva-Lena på Region Värmland Kollektivtrafik där hon dels bidrar internt för att öka andelen hållbart resande i arbetet, samt hjälper organisationen att engagera värmländska arbetsgivare i hur de kan inkludera resandet i sitt hållbarhetsarbete genom konkreta aktiviteter.

Hållbart resande genom pendlings- och tjänsteresor

Många arbetsgivare arbetar idag med hållbarhet utifrån många olika perspektiv. I den här bloggserien kommer jag dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter rörande hur pendlings- och tjänsteresor kan bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Att fokusera på en ökad andel hållbara arbetsresor ger många fördelar för en arbetsgivare, inkluderat minskade kostnader, friskare medarbetare och ett stärkt varumärke. Jag kommer även tipsa om olika typer av aktiviteter som uppmuntrar till och underlättar för ett ökat hållbart resande.

Pendlingsresor är de resor som ger upphov till den största trängselproblematiken. Dessutom är det dyrt och tar upp mycket yta att tillhandahålla parkeringsplatser vid arbetsplatsen. Arbetsgivaren kan skapa förutsättningar för åtgärder och aktiviteter som påverkar alla anställda, något som i förlängningen styr de anställdas bilbehov och resvanor i stort. Att utgå ifrån en arbetsplats ger en bra grund i arbetet med bestående beteendeförändring. Detta genom att den sociala normen är en stor drivkraft vid byte av vanor. Arbetsgivaren har stora möjligheter att synliggöra problem och möjligheter, samt erbjuda lösningar och produkter.

För att uppmuntra till och underlätta för hållbart resande bör en arbetsplats arbete innefatta strategier för ökat hållbart resande. Innehållet bör omfattas av infrastrukturen för hållbara trafikslag prioriteras samt att arbetsgivaren anordnar aktiviteter och erbjuder förmåner som exempelvis förmånscykel. Fler och fler arbetsgivare uppger att det är svårt med kompetensförsörjning. Att då öka möjligheten för hållbart resande gör att arbetsmarknadsregionen växer, vilket underlättar vid rekrytering.

Ett ökat hållbart resande ger många fördelar för arbetsgivaren, så som: 

  • Lägre kostnader för resor och parkeringsplatser 
  • Minskade kostnader för utbyggnad av infrastruktur 
  • Friskare personal, och lägre andel sjukfrånvaro
  • Byggande av varumärke, relationer och marknadsföring 

Med krav på färre parkeringsplatser frigörs utrymme för expandering av företaget samt för att utrusta fastigheterna med moderna faciliteter för cykelparkering och bilpool.

För individen kan ett minskat bilberoende bidra 

  • Bättre ekonomi till följd av lägre transportkostnader
  • Mer motion och bättre hälsa i och med att man väljer att resa mer till fots, med cykel och med kollektivtrafik

Fortsättning följer i inlägget om att ”Komma igång med hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen

1 Comment

  1. […] Som tidigare projektledare för projektet Hållbart resande i ett Växande Värmland kommer Eva-Lena Eriksson att bidra med sina kunskaper kring hållbarhetsarbetet med pendlings- och tjänsteresor. I en bloggserie får vi ta del av insikter kring hur arbetsgivaren kan bli mer hållbar genom att aktivt arbeta med hur medarbetarna reser till och från jobbet samt i tjänsten. Idag jobbar Eva-Lena på Region Värmland Kollektivtrafik där hon dels bidrar internt för att öka andelen hållbara arbetsresor, samt hjälper organisationen att engagera värmländska arbetsgivare i hur de kan inkludera resandet i sitt hållbarhetsarbete genom konkreta aktiviteter. Se tidigare inlägg om ”Att vara en attraktiv arbetsgivare genom hållbart resande.” […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *