fbpx
Logga in

Arbetsgivaren bidrar till ökat hållbart resande

arbetsgivaren

Eva-Lena Eriksson är tidigare projektledare för projektet Hållbart resande i ett Växande Värmland. Här bidrar hon med sina kunskaper kring hållbara pendlings- och tjänsteresor. I en bloggserie delar hon insikter kring hur arbetsgivaren kan bli mer hållbar genom att aktivt arbeta med hur medarbetarna reser till och från jobbet samt i tjänsten.

Se även föregående inlägg om ”En bra mötes- och resepolicy”.

För några år sedan var jag på studiebesök i Bryssel, med syftet att lära mig mer om hur Belgien prioriterat för att öka andelen hållbart resande. Besöket bjöd på många insikter kring hur staten och arbetsgivaren kan underlätta för och uppmuntra till pendling med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Lagstiftning

En ökande andel av arbetsgivarna i Bryssel främjar hållbart resande [1]. År 2014 stod bilen för 66,5 procent av pendlingsresorna, dock efter en minskning med 16 procent sedan 2005. För att minska bilresandet kan arbetsgivaren betala ut en cykelbonus, varav 0,23 € per km är skattefritt (1 jan 2017). Eller ersätta de anställdas kostnader för kollektivtrafikkort. Enligt ett nationellt kollektivavtal (gäller främst anställda i privat sektor) måste arbetsgivaren ersätta arbetstagaren med minst 75 procent av kostnaden för pendling med tåg, och övriga kollektivtrafikalternativ med 71,8 procent av kostnaden [2]. Om arbetsgivaren väljer att betala 80 procent av tågpendlarkortet betalar staten resterande 20 procent, vilket innebär att pendlingen blir gratis [3]. Av arbetsgivarna i Bryssel betalade 2014:

–          86 % ut cykelbonus (43 % år 2005)

–          50 % de anställdas kollektivtrafikkostnader (23 % år 2005)

Möjlighet att jobba hemifrån har också minskat trafiken. 2014 kunde 64 procent av arbetstagarna jobba hemifrån, vilket gav en trafikminskning på 3,8 procent.

Många anställda värdesätter användandet av ersättning som en del i en rekryteringsstrategi [4]. 

Engies mobilitetsarbete

Engie är ett belgiskt elbolag som har 16 700 anställda. Under 2000-talet ökade antalet medarbetare som brände ut sig och som en orsak pekades det dagliga resandet ut. Trafiksituationen beskrevs som fruktansvärd och folk stressade upp sig när de missade möten och arbetstider.

Vid byggnation av det nya kontoret i Bryssel år 2010 fick företaget bara anlägga 380 parkeringsplatser – till 3 300 anställda. Detta enligt bestämmelser från Bryssels kommun. År 2010 åkte 70 procent av de anställda bil till kontoret.

Engie tog då fram en mobilitetsvision – minska behovet av att resa; uppmuntra användandet av kollektivtrafik, gång och cykel; och göra resandet mer hållbart.

Mobility action plan

För hela Engie togs en mobility action plan fram, som bland annat innefattar att kontor ska placeras nära kollektivtrafiknoder, en bilpool för tjänsteresor, uppmuntran att jobba hemifrån ibland (Engie har inget arbetsmiljöansvar men betalar internetanslutningen) och öka andelen webbmöten. För att speciellt uppmuntra till cykling erbjuds gratis cykelservice, cykelställ med tak, omklädningsrum, cykelbonus (0,23 euro/km skattefritt) och de anordnar kampanjer. Samt att Engie håller i kurser för att lära ovana cyklister om cykling i Bryssel. 

På Engies kontor i Bryssel har de mobilitetsplanen ”Let’s choose”. De anställda får en mobilitetsbudget med tre möjliga val:

  1.   Parkeringsplats i Bryssel (ingen bonus)
  2.   Parkeringsplats vid tunnelbane- eller tågstation runt Bryssel + del av bonusen
  3.   Ingen parkeringsplats + hela bonusen

Bonusen kan spenderas på ett stort urval av saker, exempelvis kollektivtrafikkort, extra föräldradagar och elektronikprylar (se figur för fler förmåner). Vid projektstart 2010 pendlade 30 procent med kollektivtrafik och 70 procent med bil. Vid en mätning år 2017 pendlade 77 procent med kollektivtrafik och 23 procent med bil. Detta minskade koldioxidutsläppen med 15 procent. Utvärdering av hur satsningarna påverkar andelen utbrända pågick, så det fick jag inga svar på under studiebesöket.

arbetsgivaren mobilitetsbudget

Engies mobilitetsbudget. Om den anställde ej väljer parkeringsplats i Bryssel finns det möjlighet att välja från följande förmåner.

Källor:

[1] https://www.fleeteurope.com/en/news/belgian-employers-increasingly-pay-commutes

[2] Collective bargaining agreement No.19 octies of 20 February 2009 with regard to the employer’s financial contribution toward the price of the transport of employees (reg. No. 91.503 – RD 28.06.2009 – Belgian Official Gazette 13.07.2009).

[3] http://www.belgianrail.be/en/business/commuter/commuter-free.aspx

[4] https://www.plan.be/admin/uploaded/201610281153130.WP_1611_11354.pdf

Photo by Sebastien LE DEROUT on Unsplash

1 Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *