fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Dags att ställa om till ett hållbart arbetsliv

ställa om till ett hållbart arbetsliv

Det ser inte ljust ut på den svenska arbetsmarknaden. Men krisen kan också vara en chans för personer och företag att ställa om till ett hållbart arbetsliv och skapa karriärer med positiv påverkan skriver Kristina Bohnerth, VD för Impact Jobs AB.

Sveriges arbetsmarknad befinner sig i ett allvarligt läge. Arbetslöshetssiffrorna fortsätter att stiga och ligger i dagsläget på 9,0 procent. Detta kan jämföras med siffror från juni 2019 då det var 6,7 procent av den svenska arbetskraften som var arbetslös. Situationen är värre än under finanskrisen 2008. Arbetsförmedlingen kallar det den största krisen i modern tid och varnar för att den kommer bli långvarig.

Den här krisen visar att arbetsmarknaden i Sverige inte är resilient nog. Den pekar tydligt på att någonting måste förändras. Det är dags att ställa om till ett hållbart arbetsliv på riktigt. Det innebär inte bara en god balans mellan arbete och fritid utan snarare en djup omställning av hur vi jobbar och vad vi jobbar med. Ett hållbart arbetsliv innebär att vi jobbar på företag och organisationer som har en positiv samhällspåverkan samtidigt som vi mår bra under tiden vi är i tjänst. Dessutom kräver klimatkrisen att vi ställer om vår ekonomi till ett hållbart system så snabbt som möjligt.

Samtidigt har vi ett underliggande problem på jobbmarknaden. Vi ser ett konstant stigande antal sjukskrivna människor på grund av utmattning. Utmattning har blivit ett enormt folkhälsoproblem som kan drabba alla. Enligt WHO har antalet sjukskrivna ökat med nästan 70 procent globalt de senaste åren. Runt hälften av alla som jobbar säger att de har alldeles för mycket att göra i tjänsten. De vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär är stress och psykiska påfrestningar. Även detta visar hur omöjligt det är att fortsätta med business as usual

Omställning

Det är uppenbart att omställningen måste vara omfattande och drastisk. Arbetslivet behöver vara designat på ett sätt som fungerar för individen, företaget och planeten. Följande tre aspekter är viktiga för att nå detta.

Först och främst måste arbetsgivarna öka takten vad gäller sitt hållbarhetsarbete. De måste ta sin hållbarhetspolicy på allvar. Det behövs en utförlig strategi som är transparent och mätbar. Alla företag bör minska sin klimatpåverkan och vidta passande åtgärder därefter. Genom att ta ledningen i hållbarhetsarbetet får svenska företag en unik position inte bara i Norden, utan i hela Europa. Att leda omställningen hjälper att utveckla och driva framtidens verksamheter och bidrar till ökad konkurrenskraft.

För det andra är det avgörande att arbetsgivare fokuserar mer på den sociala biten inom företagets hållbarhetsarbete. Alla förtjänar en trygg och stressfri arbetsplats där allas åsikter och perspektiv välkomnas. En intern hållbarhetspolicy bör upprättas som till exempel kan innehålla process för kompetensutveckling, rekrytering av mångfald, prevention av utmattning och andra förebyggande verktyg för att personal ska må bra på arbetsplatsen. Ju bättre medarbetarna trivs på sin arbetsplats desto friskare och mer produktiva är de. Dessutom är det mer sannolikt att de stannar längre i företaget. På så sätt blir företag och organisationer mer resilienta mot upp och nedgångar på arbetsmarknaden.

Framtiden förtjänar bättre

Tredje punkten är att arbetskraftens krav måste stärkas. Även om det inte verkar så just nu så är arbetstagare i ett bra läge. Den demografiska förändringen i och med en åldrande befolkning leder till att många i viss utsträckning kan välja jobb, detta gäller särskilt för personer med vidareutbildning. Det pågår ett så kallat war for talent vilket betyder att företag söker med ljus och lykta efter rätt talang till deras team. Det gör i sin tur att de som söker jobb borde kunna ställa krav, till exempel begära flexibla arbetstider, en stresspolicy eller kräva att företaget agerar mer hållbart. På så sätt underlättas matchningen mellan arbetstagare och arbetsgivare och arbetsmarknaden blir mer stabil. 

Pandemin visar att det är möjligt att ställa om snabbt. Det är därför dags att ställa om till ett hållbart arbetsliv. Arbetstagare fyller sitt jobb med mening och förblir friska. Arbetsgivare bidrar aktivt till en hållbar framtid genom att minska klimatpåverkan samt skapa sunda och trygga arbetsplatser. Den här omställningen gör den svenska arbetsmarknaden mer resilient och är en chans för alla som letar efter ett jobb. Låt oss skapa ett hållbart arbetsliv som alternativ till business as usual.

Kristina Bohnerth, VD för Impact Jobs AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *