fbpx
Logga in

Sjukt mycket jobb?

sjukt mycket jobb

Sjukt mycket jobb? Om det är något jag hoppas att covid-19 öppnar upp för så är det att det måste vara okej att få stanna hemma vid sjukdom. För tidigare har det inte riktigt varit så, eller hur?

Pre-corona scenario:

Man vaknar upp med värk och känner sig lite ur gängorna. Det bästa hade varit att stanna hemma och återhämta sig men man tänker att det ändå kan gå. Om inte,  får man dåligt samvete att lämna kollegorna i sticket. Så man tvingar sig till kontoret där man snörvlar och hostar på halvfart för hjärnan är alldeles mosig.

Kan vi alla bara ta en sekund och fråga oss ”För vems skull gör man detta?” För sig själv? För sina kollegors? För pengarna? Varför har vi så sjukt mycket jobb?

Det kan vara så att om man inte jobbar den dagen måste man så småningom ta igen det. Eller att ens kollegor får mer arbetsbelastning om man inte är där. Är det verkligen ens eget fel dock? Man är sjuk, det kan man inte rå för. Där måste det finnas en smartare strategi från arbetsgivarnas sida där det går att täcka upp och komplettera uppgifter vid frånvaro. Annars blir det som i nuläget, att många ändå går till jobbet och smittar andra som i sin tur också blir sjuka och så fortsätter det. Vem förlorar mest på detta i längden?

Det pågår en osund arbetskultur där man ska leva för att jobba. Inte jobba för att leva. Självfallet finns det de jobb som man älskar och då är villig att ger allt för. Likväl i vissa fall förväntas vi offra för mycket. Runt hälften av alla som jobbar säger att de har alldeles för mycket att göra i tjänsten, enligt WHO. Eget ansvar i all ära men uppenbarligen är det svårt att ta hand om sig själv när förväntningarna på en är skyhöga. Arbetstagare förväntas att alltid vara tillgängliga och ge järnet, till och med vid sjukdom. Den pressen arbetsgivare och arbetskulturen sätter på sina medarbetare är ibland fullständigt orimlig. 

Arbetsmiljöföreskrift

Karriärcoachen Lena Mangell skriver i en artikel: “Det står tydligt i Arbetsmiljöföreskriften att arbetsgivaren har ett större ansvar för arbetsbelastningen och arbetstiden. Arbetsmiljöverket skriver: ”Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. De ska anpassa resurserna till de krav som ställs i arbetet. […] Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.” Detta gäller exempelvis vid skiftarbete, men det handlar också om förväntningar på att vara ständigt nåbar. Fokus för arbetsgivaren ska ligga på möjligheterna till återhämtning.”

Post-corona scenario:

Kanske vi ska fråga detta vid nästa anställningsintervju eller gå till HR-chefen idag och fråga: Vad gör ni för att förebygga ohälsa? Hur ser strategin ut vid sjukdom? Hur fördelas min arbetsbörda så att den varken påverkar mig eller mina kollegor negativt? 

För att det måste vara okej att få stanna hemma vid sjukdom.

Låt oss ta tillfället i akt och utöka möjligheterna för att få stanna hemma vid sjukdom. Covid-19 om något har visat hur viktigt detta är. Återhämtning av sjukt mycket jobb är nödväntigt. Så sjuka människor kan få stanna hemma utan press på deltagande och prestation. Sjuka ska få bli friska och smittfria innan de kommer tillbaka till jobbet.

Med vänliga hälsningar / Kristina Bohnerth, grundare & VD Impact Jobs

För tips hur du bättre kan återhämta dig vänligen se inlägget “5 tips till ett mer hållbart arbetsliv

Photo by Sincerely Media on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *