fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Bidra till kunskap om mänsklig exponering för miljögifter

Klimat & Hållbarhet

Bidra till kunskap om mänsklig exponering för miljögifter

Läser du en utbildning inom miljökemi eller miljövetenskap och vill få inblick i Naturvårdsverkets arbete med hälsorelaterad miljöövervakning? Nu har du möjligheten att delta i ett samarbetsprojekt mellan Miljögiftsenheten på Naturvårdsverket och ett projekt inom humanexponering på EU-nivå (HBM4EU).

Om Naturvårdsverket och Miljögiftsenheten
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Miljögiftsenheten och samhällsavdelningen arbetar med data- och kunskapsförsörjning, miljömålsuppföljning, miljöövervakning och internationell rapportering inom området miljögifter och mikroplaster. I deras arbete ingår att ta fram kunskap om effekter på människan och miljön samt statistik om miljögifter. Ett område inom miljöövervakningen är den hälsorelaterade miljöövervakningen (HÄMI), genom vilket Naturvårdsverket även är med i det europeiska projektet HBM4EU. Syftet med detta projekt är att ta fram harmoniserade data på europanivå gällande humanexponering, för att använda i policysyfte.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Som praktikant på Miljögiftsenheten kommer du att arbeta med kemikalieexponering inom HÄMI och HBM4EU, där särskilt fokus kommer att ligga på kemikalier i människor. EU-projektet har pågått i 5 år och går nu mot sitt slut, vilket har genererat mycket fakta, data om humanexponering, samt referensvärden för vilka nivåer som anses säkra. Under praktiken får du vara med och sammanfatta projektet och ta fram underlag för att kommunicera ut de viktigaste resultaten. Du kommer även att jämföra och sammanställa den data om humanexponering som tas fram inom HÄMI, med den data som tagits fram inom HBM4EU. Detta kan exempelvis handla om vilka nivåer av miljöföroreningar den svenska befolkningen har jämfört med andra länder i Europa. Eller hur halterna i den svenska befolkningen förhåller sig till de referensvärden som tagits fram inom HBM4EU. Resultaten kommer att utgöra ett viktigt underlag för strategiska workshops senare under 2022.

Utvecklingsmöjligheter
Ta chansen att spetsa din kompetens inom informationssökning, datahantering, samt sammanställning och visualisering av fakta. Som praktikant ingår du i det dagliga arbetet på Miljögiftsenheten och får insyn i hur arbetet med att övervaka miljögifter går till på en myndighet, samt vilken betydelse det har för samhället för att nå våra internationella och globala miljömål.

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med en inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

– Pågående studier inom miljökemi eller miljövetenskap
– Möjligheten att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier
– Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
– Kunskap inom miljögifter är meriterande
– Som person är du strukturerad, lyhörd och självständig

Villkor
Praktikperiod: Våren 2022, praktik under en halv termin (15 hp) med start period 1 (januari)
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund, alternativt på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Miljögiftsenheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

Dela
Skriv ut

Liknande jobb