fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Bidra till målet om Giftfri Miljö

Klimat & Hållbarhet

Bidra till målet om Giftfri Miljö

Bidra till arbetet med att åtgärda de mest förorenade områdena i Sverige för att komma närmare miljömålet om en Giftfri Miljö. Idag har vi ännu inte nått fram till miljömålet om Giftfri Miljö, men som praktikant på Markmiljöenheten på Naturvårdsverket kan du bidra till arbetet. Fokus ligger här särskilt på förorenade områden. Med god handledning och kontakt med många andra aktörer kommer du att hjälpa till att besvara flera viktiga frågeställningar om hur insatser bör prioriteras. Samtidigt får du unik insyn i myndighetens arbete.

Om Naturvårdsverket och Markmiljöenheten
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

I Sverige finns ett stort antal områden som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Av 85 000 områden som identifierats som potentiellt förorenade har ungefär en tredjedel riskklassats, utifrån risken för människors hälsa och miljö, samt risken för spridning. Markmiljöenheten arbetar med att förmedla bidrag och ge ut vägledning angående hur arbetet med dessa områden bör utföras. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att uppnå målet och resurserna behöver prioriteras där de gör mest nytta. Insikt i vilka risker som dominerar och vilka typer av lösningar som representerar störst insats kan hjälpa Naturvårdsverket att förstå var prioriteringsbehoven finns.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Som praktikant på Markmiljöenheten deltar du i arbetet med flera frågeställningar som kan bidra till att göra rätt prioriteringar av myndighetens vägledningsinsatser. Informationen hämtas delvis från Naturvårdsverkets underlag, samt kontakter med tillsynsmyndigheter, Länsstyrelser och andra aktörer i branschen för att besvara frågeställningarna. För dig som praktikant kommer fokus i första hand att ligga på insamling av informationen. I ett andra skede, och i mån av tid, får du även bidra till att utföra en analys av den insamlade informationen.

Utvecklingsmöjligheter
Som praktikant på Markmiljöenheten får du god insikt i Naturvårdsverkets metodik för arbetet med förorenade områden, samt god överblick över arbetet i branschen. Du får även arbeta aktivt mot målen om en giftfri miljö tillsammans med flera olika aktörer.

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

– Pågående studier med miljövetenskaplig inriktning
– Möjligheten att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier
– Kunskap inom samhällsekonomi är meriterande
– Insikt i riskbedömningsmetodik för förorenade områden, samt riskvärderingsmetodik, som används vid avvägningar där olika risker jämförs med varandra, är meriterande
– Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
– Som person är du strukturerad och har god initiativförmåga

Villkor
Praktikperiod: Våren 2022, praktik under en hel termin (30 hp) med start i januari
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund, alternativt på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Markmiljöenheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

Dela
Skriv ut

Liknande jobb