fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Doppa en tå i kemikalie-poolen tillsammans med Miljögiftsenheten

Klimat & Hållbarhet

Doppa en tå i kemikalie-poolen tillsammans med Miljögiftsenheten

Läser du en utbildning med inriktning mot miljökemi eller miljövetenskap? Har du ett särskilt intresse för akvatiska miljöer? Här är din chans att praktisera på Naturvårdsverkets miljögiftsenhet! Där kommer du att analysera, bidra och lära dig mer om hur myndigheten jobbar mot gifter som finns i våra sjöar och hav.

Om Naturvårdsverket och Miljögiftsenheten
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Du praktiserar på Miljögiftsenheten och samhällsavdelningen som arbetar med data- och kunskapsförsörjning, miljömålsuppföljning, miljöövervakning och internationell rapportering inom området miljögifter och mikroplaster. I deras arbete ingår att ta fram kunskap om effekter på människan och miljön samt statistik om miljögifter.

Som ett led i det ständiga förbättringsarbetet av Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram, genomförs regelbundet justeringar av de olika programområden som övervakas. Det finns behov av att uppdatera databaser med information från miljöövervakningen, göra sammanställningar och synteser av befintliga data, samt göra undersökningar gällande hur datan används och vad det leder till.

Ett exempel på ett aktuellt område är den akvatiska miljögiftsövervakningen. Den senaste översynen av den akvatiska miljögiftsövervakningen slutfördes 2014 inom programområdena Kust & Hav, samt Sötvatten. Just nu pågår en ny översyn inom dessa programområden.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Som en del i den nya översynen finns det ett brett behov av att sammanställa information och data om akvatiska miljögifter. Målet är att kunna ge en bra nulägesbeskrivning och utvärdera hur den befintliga miljögiftsövervakningen svarar upp mot nationella och internationella åtaganden, samt vilka eventuella brister som finns. Din huvudsakliga uppgift som praktikant blir att delta i framtagandet av denna sammanställning och nulägesrapport. På så sätt är du med och bidrar till målet om lägre nivåer av miljögifter i våra sjöar och hav. Vid sidan av detta kan det även bli aktuellt med andra arbetsuppgifter som är kopplade till miljöövervakningsområden, som exempelvis screening av miljögifter inom miljögiftssamordningen.

Utvecklingsmöjligheter
Som praktikant på Vattengruppen på Miljögiftsenheten kommer du att få delta i det dagliga arbetet. Du få stor insyn i hur arbetet med att övervaka miljögifter går till på en myndighet och vilken betydelse det har för samhället och får att nå våra nationella och globala miljömål. Mer specifikt finns det behov av att sammanställa information om grannländers arbete med miljögiftsövervakning, hantera data/information från miljögiftsövervakningen samt uppdatera aktuella databaser. Det finns goda möjligheter att lära sig mer om sammanställning av större eller mindre datamängder i Excel eller Access, kartartarbete i form av enklare GIS-analyser eller kartpresentationer av data. Arbetsuppgifterna kan i viss mån anpassas utifrån kompetens och intresse.

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

– Pågående studier inom miljökemi eller miljövetenskap
– Möjligheten att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier
– Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
– Kunskap inom akvatisk miljö, kemi, ekotoxikologi och miljögifter är meriterande
– Som person är du strukturerad, lyhörd och självständig

Villkor
Praktikperiod: Våren 2022, praktik under en hel termin (30 hp) är att föredra, men önskemål om annan omfattning kan anges i din ansökan.
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund, alternativt på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Miljögiftsenheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

Dela
Skriv ut

Liknande jobb