fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Följ Internationella Enhetens samarbete inom hållbarhet

Klimat & Hållbarhet

Följ Internationella Enhetens samarbete inom hållbarhet

Är du student och vill få inblick i Sveriges internationella utvecklingssamarbete på miljöområdet? På Naturvårdsverkets internationella enhet kommer du att stötta utvecklingsarbetet genom utvärdering av tidigare insatser samt deltagande i förbättringsarbete. För dig som studerar med inriktning mot Internationella relationer, Miljövetenskap, Statsvetenskap eller motsvarande är detta en unik praktikmöjlighet!

Om Naturvårdsverket och Internationella Enheten
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Du praktiserar på internationella enheten som samordnar, prioriterar och deltar i bilaterala och multilaterala miljösamarbeten och i internationella utvecklingssamarbeten. Enheten ansvarar även för internationella besök till myndigheten och löpande omvärldskontakter om internationellt miljö- och klimatsamarbete. På uppdrag av Sida samarbetar enheten med såväl enskilda länder, i regionala samarbeten samt med FN-systemet i projektform. Projekten om ämnen såsom; klimatrapportering, gränsöverskridande avfallstransporter, jämställdhetsfrågor och miljökommunikation.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Internationella enhetens samarbete som finansieras av Sida utvärderas vanligen under projekttiden eller efter avslutad insats. Utvärderingen kan ske internt hos Naturvårdsverket eller av externa konsulter. Utvärderingarna har flera syften; dels för att följa upp vilka resultat som uppnåtts (måluppfyllelse), dels för att förstå och förklara vilka faktorer som varit viktiga för att målen nåtts eller inte nåtts men även att fungera som underlag för förlängningar av projekt eller nya samarbeten. Internationella enheten planerar under 2022 ett arbete för att underlätta och systematisera arbetet med utvärderingar i de Sidafinansierade projekt enheten bedriver. I detta arbete ingår bland annat att samla och sammanställa uppgifter kring antal utvärderingar, metoder som använts, kompetenskrav vid upphandling av utvärderingar och erfarenheter av vad som fungerat bra respektive mindre bra.

Som praktikant på internationella enheten blir din huvudsakliga arbetsuppgift att undersöka hur enheten utvärderat sina projekt och även undersöka vilka innovativa och praktiska metoder som varit en del av projekten. Resultatet av arbetet kommer att användas som underlag för planering av kompetensbehov och metodutveckling.

Utvecklingsmöjligheter
Som praktikant får du genom arbetet insyn i och kunskap om många av enhetens projekt. Du får även möjligheten att delta brett i den internationella enhetens alla aktiviteter såsom möten, diarieföring och annat typiskt myndighetsarbete.

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

– Läser en utbildning med inriktning inom tex Internationella relationer, Miljövetenskap, Statsvetenskap, eller motsvarande
– Kan genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier
– Har ett stort intresse för utvärderingsprojekt
– För detta uppdrag är det även meriterande med ett intresse för internationellt arbete/samarbete, eller tidigare erfarenhet från arbete med bistånd och samverkan
– Det är även meriterande att behärska arabiska i tal och skrift
– Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Villkor
Uppdragsperiod: Våren 2022, med en omfattning på 10 veckor (15hp) med start i januari
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm alternativt i Östersund, eller på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Internationella Enheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

Dela
Skriv ut

Liknande jobb