fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Klimat & Hållbarhet

Grön infrastruktur och biologisk mångfald

Spetsa till din hållbarhetskompetens med kunskap om grön infrastruktur tillsammans med Landskapsenheten. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur samt för människors välbefinnande. Arbetet med grön infrastruktur syftar till att bruka landskapet på ett hållbart sätt och genomföra åtgärder för att gynna biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Fler arter än någonsin är på väg att försvinna för alltid och många ekosystem förändras på grund av människans sätt att leva. När livsmiljöer för djur och växter skadas, påverkas den biologiska mångfalden och de nyttor som naturen ger oss och som vi är beroende av. Vill du också vara med och göra någonting åt det?

Om Naturvårdsverket och Landskapsenheten
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

Praktikplatsen är placerad på Landskapsenheten som arbetar för att främja grön infrastruktur, ekosystemtjänster och ett hållbart nyttjande av naturresurser för att bevara och stärka biologisk mångfald i våtmarker, skogs- och odlingslandskapet. Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur samt för människors välbefinnande. Mer om grön infrastruktur här! Länsstyrelserna har tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, med förslag på olika åtgärder för att stärka den. Arbetet är nu i en fas där fokus ligger på att implementera grön infrastruktur i olika samhällsprocesser och genomföra åtgärder. Takten för genomförande av åtgärder behöver öka, exempelvis genom att fler goda exempel lyfts fram som inspirerar fler aktörer att bidra i arbetet med grön infrastruktur.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Under din praktik får du stötta arbetsgruppen för grön infrastruktur som planerar och genomför aktiviteter med syfte att öka takten i genomförande av åtgärder för grön infrastruktur. Din uppgift blir i första hand att sammanställa goda exempel på aktuella projekt inom området. Detta kan inkludera konkreta uppgifter såsom att läsa och skriva om olika projekt, samt att ha kontakt med länsstyrelser och kommuner. Andra arbetsuppgifter kan vara att stötta i planering och genomförande av interna och externa möten. Till exempel genom att ta fram presentationer, bistå i kommunikation av grön infrastruktur, skriva mötesanteckningar eller göra sammanställningar. Det finns även möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna efter kompetens och intressen.

Utvecklingsmöjligheter
På Landskapsenheten får du möjlighet att fördjupa dig i arbetet med grön infrastruktur och samtidigt få insikt i hur det är att arbeta på en statlig myndighet.

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

– Pågående utbildning med naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig inriktning
– Gärna ha minst två års avklarade studier på din utbildning
– Ett stort intresse för miljöfrågor
– Erfarenhet av att skriva korta, inspirerande och lättlästa texter är meriterande
– Erfarenheter av att utforma eller genomföra samverkansprocesser kring komplexa frågor är meriterande
– Kunskap om eller tidigare erfarenhet av myndighetsarbete är meriterande
– Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
– Som person är du kommunikativ, handlingskraftig, ansvarstagande

Villkor
Praktikperiod: Våren 2022. Praktik under halv termin (15 hp), gärna med start i januari.
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm och på distans.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Landskapsenheten.
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

Dela
Skriv ut

Liknande jobb