fbpx
Logga in
Lämna ditt CV

Synliggör lärdomar av åtgärdsprojekt för förorenade områden tillsammans med Markmiljöenheten

Klimat & Hållbarhet

Synliggör lärdomar av åtgärdsprojekt för förorenade områden tillsammans med Markmiljöenheten

Var med och synliggör lärdomar från bidragsfinansierade åtgärdsprojekt för förorenade områden tillsammans med Markmiljöenheten på Samhällsavdelningen. Allt för att gynna framtida åtgärdsprojekt och skapa så bra lösningar som möjligt för att få våra allra mest förorenade områden att må bättre.

Om Naturvårdsverket, Samhällsavdelningen och Markmiljöenheten
Naturvårdsverket är en statlig myndighet som bedriver arbete inom miljö och hållbarhet och är med och genomför regeringens miljöpolitik. Arbetet sker på uppdrag av den svenska regeringen och omfattar miljöfrågor inom Sverige, EU och internationellt. Läs mer!

I Sverige finns ett stort antal områden som är så pass förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt miljöbalken ska förorenaren betala för att åtgärda ett föroreningsskadat område. För föroreningsskadade områden där det saknas en ansvarig kan statliga bidragsmedel finansiera en efterbehandlingsåtgärd.

Markmiljöenheten ansvarar för att samordna, prioritera och följa upp arbetet med åtgärder av föroreningsskadade områden på nationell nivå. Enheten administrerar det statliga bidraget och utvärderar vilka effekter efterbehandlingsåtgärderna får. Avslutade bidragsfinansierade åtgärder av föroreningsskadade områden ska slutredovisas till Naturvårdsverket. Slutredovisningen redogör för åtgärders genomföranden och resultat. En viktig del i redovisningen är erfarenhetsåterföring, vilket är lärdomar och erfarenheter från projekten som kan bidra till att utveckla och effektivisera arbetet med åtgärder av föroreningsskadade områden i stort.

Vad får jag göra och lära mig under praktiken?
Som praktikant på Markmiljöenheten blir ditt främsta mål att vara med och ta fram ett tydligt och pedagogiskt sätt att synliggöra de lärdomar som dras från bidragsfinansierade åtgärdsprojekt för förorenade områden. Att synliggöra dessa lärdomar är viktigt för att de ska kunna gynna framtida projekt. Detta mål innebär arbetsuppgifter såsom; sammanställning av lärdomar från slutredovisade bidragsprojekt, samt att göra informationen tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Här får du som praktikant själv bidra med förslag och idéer på hur detta kan genomföras, i samverkan med arbetsgruppen inom förorenade områden. Därefter får du även ansvara för själva genomförandet.

Utvecklingsmöjligheter
Som praktikant får du god inblick i Naturvårdsverkets arbete med förorenade områden och kunskap om resultaten av de bidragsfinansierade åtgärdsprojekten. Du får även erfarenhet av att sprida och nå ut med information och vägledning till berörda mottagare.

Kompetenser och färdigheter
Vi arbetar med inkluderande rekrytering och är övertygande om att våra olikheter är styrkor för att bygga ett hållbart samhälle. Du är alltid välkommen med din ansökan och kompetenserna vi söker för just denna roll är:

– Pågående studier med miljövetenskaplig inriktning
– Möjligheten att genomföra uppdraget som en CSN-berättigad praktik inom ramen för dina studier
– Grundkunskaper om föroreningar och kommunikation
– God förmåga att presentera webbaserad information på ett kommunikativt och tydligt sätt
– Kunskap om mark- och sedimentföroreningar är meriterande
– Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
– Som person är du initiativtagande och kommunikativ

Villkor
Praktikperiod: Våren 2022, omfattning är flexibel och kan variera från 10-20 veckor (minst 15 hp max 30 hp)
Placering: Naturvårdsverkets kontor i Stockholm eller Östersund eller på distans. Vid distansarbete kan enstaka möten på plats förekomma, antingen i Stockholm eller Östersund.
Handledning: Du handleds av erfarna handläggare på Markmiljöenheten
Ersättning: Praktikplatsen är obetald och bör genomföras inom ramen för dina studier.

To apply for this job please visit web103.reachmee.com.

Dela
Skriv ut

Liknande jobb