fbpx
Logga in

Etiska kriterier för samarbete

Vision

Impact Jobs Sverige har en vision där alla genom sitt betalda yrke kan bidra till en hållbar framtid. Samtidigt som positiv samhällspåverkan skapas, ska också arbetstagaren känna att den jobbar i en trygg arbetsmiljö. Företag och organisationer måste nu ställa om och tillgodose planetens resurser och människans värde. En omställning som måste innefattas internt såväl som externt. På så sätt ges utrymmet för alla som vill jobba med att lösa vår tids svåraste samhällsutmaningar och sträva efter en mer hållbar värld.

Likväl lever vi inte i en tid utan profit, energi, sjukdom eller konsumtion. Vi är pragmatiska idealister. Däremot tror vi att konceptet vinst behöver utvidgas till att inkludera även sociala och miljömässiga faktorer. 

Samarbete

Impact Jobs spelar en viktig roll i att uppnå denna vision om ett hållbart samhälle. Detta betyder att vi vill stötta ideell verksamhet samt vinstdrivande företag som överensstämmer med vår vision, med att förmedla topptalanger. Eftersom en hållbar och positiv social förändring kommer när ideell och vinstdrivande sektor arbetar mot gemensamma mål. 

Denna vision om hur vi vill se framtiden hjälper oss att välja vilka arbetsgivare vi vill samarbeta med för att hitta den bästa arbetskraften. För att tydliggöra detta, har vi skiljt arbetsgivare åt genom olika färgkodade listor; den gröna, den gula och den röda listan. Arbetsgivarna på vår röda lista är företag som vi anser inte delar våra värderingar och mål. Till dessa räknas vapentillverkare och ammunitionsproducenter, företag inom fossilindustrin och tobaksföretag. När det gäller företag inom konsumtionsindustrin är det etisk och miljömässig produktion samt delandet av våra gemensamma resurser som ska premieras.

På vår gula lista återfinns organisationstyper som måste lämna ytterligare information kring deras sociala och hållbara åtaganden innan de får lov att annonsera via Impact Jobs. För de fall som hamnar på gula listan behövs det en granskning av positionen i fråga och dess möjlighet till påverkan (impact), istället för enbart företagets varumärke eller image. Samarbetspartners från den gula listan förväntas inkomma med en beskrivning på påverkan och hållbara aspekter som jobbet kan tillhandahålla. 

Här är våra etiska kriterier för samarbete:

Gröna listan

 • Välgörenhetsorganisationer
 • Offentliga utbildningsinstitutioner
 • Bolag som tillhandahåller förnybar energi (inget användande av fossila bränslen och kärnkraft)
 • Företag certifierade av Bcorp eller med något av verktygen tillhandahållna av Tillväxtverket
 • Byråer och andra tjänsteleverantörer som uteslutande tjänar välgörenhetssektorn
 • Kooperativ
 • Verksamhet vars fokus ligger på att påverka samhället positivt, vilket framgår tydligt dokumenterat i deras mission. Exempel på verksamhet är de som arbetar med ekologiska eller fairtrade-produkter, hållbart bankväsende eller bidrar till delningsekonomin.

Gula listan

 • Vinstdrivande välfärdsorganisationer
 • Privata utbildningsinstitutioner
 • Vinstdrivande sociala och politiska forskningsinstitutioner samt tankesmedjor
 • Byråer och andra tjänsteleverantörer som tjänar välgörenhetssektorn med mera
 • Hållbara arbetstillfällen i företag som inte finns på den röda listan, vilket inkluderar men inte begränsas till CSR- och hållbarhetsavdelningar.
 • Offentliga myndigheter (förutom militär)

Röda listan 

 • Vapenföretag och militär
 • Tobaksindustrin
 • Företag inom fossil- eller kärnkraftsindustrin
 • Organisationer eller företag som främjar hat eller våld

För att vi snabbt och enkelt ska kunna identifiera ”rödlistade” företag använder vi kriterierna och listan över uteslutna företag som definierats av den norska statens pensionsfond på grundval av icke-etiskt beteende.

Dessa etiska kriterier för samarbete är inte enhälliga. Vi förbehåller oss rätten att vägra att arbeta eller samarbeta med något företag på grundval av våra etiska standarder. Impact Jobs beslut är slutgiltigt.

Photo by Paul Skorupskas on Unsplash